fbpx

Ledning av byggnadsarbeten

LLC PRO DEV tjänster-ledning av byggnadsarbeten

Vi har många interna specialister som låter oss slutföra byggprojekt utan att kompromissa med kvaliteten

Vi klarar av att genomföra alla typer av byggnadsarbeten som huvudentreprenör. Vi tror att kvalitetsgenomförande av projektet bara är möjligt om en övervägande del av arbetskraften består av interna specialister från vårt företag.

”Erfarenheten har visat att för bästa möjliga byggnadsarbeten, är åtminstone 60% av våra interna resurser (våra egna anställda) nödvändiga, och externa specialister kan anlitas för särskilt arbete.”

Detta är den princip som vi följer på daglig basis, vilket låter oss uppnå den önskade kvaliteten, uppfylla avtalsdeadlines och effektivt styra byggnadsprocessen.

Vi har satt målet för oss själva att under en 3-årsperiod gå över till, i enlighet med skandinaviska normer för byggnadssektorn, de globalt erkända och effektiva miljövänliga byggnadsmetoderna.

Väl medvetna om att byggprocessen är relaterad inte bara till att skapa nytt värde eller ge ”nytt liv” till byggnader efter renoveringar, utan att det också kan orsaka skada på miljön, har vi infört många principer för att säkerställa miljövänliga byggprocesser.

För att säkerställa miljövänlig byggnation:

  • vi överför värmeisoleringsmaterial för återvinning;
  • vi planerar projektets genomförande rationellt för att använda entreprenadmaskiner effektivt, minimera driftstimmar och därmed minska koldioxidutsläpp;
  • vi bedömer noggrant avfallshanteraren vi avtalat för att samla in och transportera byggavfall från platserna (transport enligt moderna krav, en rationell inställning till transport av avfall, etc.), så att processen orsakar det minsta möjliga koldioxidutsläppet.

Huvudprojekt

Som huvudentreprenör har vi byggt och renoverat byggnaderna i Mūkusalas affärscenter på Mūkusalas iela 42, genomfört en funktionell rekonstruktion av det Lettiska institutet för vattenekologi till en kontorsbyggnad med laboratorier på Voleru iela 2, renovering och isolering av lägenhetshus på Palmu iela 4, Eizenšteina iela 67, Ādažu iela 1-40, och cirka 60 andra byggnader. Se mer om våra prestationer i avsnittet Slutförda projekt.