fbpx

Uppdrag, vision och värderingar

Uppdrag

”Byggprojekt är de största inköpen i ditt liv. Detta är principen vi följer för att genomföra alla våra projekt…”

Vision

”Ett modernt och hållbart byggföretag som är respekterat och uppskattat av kunder, partners och anställda.”

Värderingar

Ansvarsfullhet – ett byggprojekt är ofta det största inköpet i livet, så vi garanterar den relevanta nivån av ansvar.

Öppenhet – vi har inte någon onödig byråkrati, ledningen är öppen för kommunikation.

Intresse och flexibilitet – vi eftersträvar de bästa lösningarna.

Ärlighet – vi behandlar våra kunder och våra leverantörer på ett ärligt sätt.

Att utmana oss själva – vi har satt ambitiösa mål att bli bättre och starkare.