fbpx

Om oss

LLC PRO DEV är ett byggföretag med 10 års erfarenhet som framgångsrikt kombinerar yrkesfärdigheter med en inställning till planering och utförande av byggprojekt av högsta klass. Vi har genomfört mer än 500 bygg- och renoveringsprojekt av olika storlekar. Vi tror att alla ordentliga byggmästare måste bibehålla sina hantverksfärdigheter. Detta innebär att de bör ha egna specialister sysselsatta på heltid.

Det är därför vi är byggmästare, det vill säga skickliga hantverkare vilket inte bara garanterar en god hantering av byggprojekten, men också att vi gör huvuddelen av arbetet själva.

Vi tror att för ett bra utförande av ett byggprojekt bör våra egna anställda utgöra minst 60% av arbetskraften. Vår strategi (uppdrag) inför byggnadsarbeten:

”Vi gör det största köpet i ditt liv till verklighet”

Byggprojekt som genomförs i hög kvalitet förutbestämmer ofta framgången för företagare, samt kvaliteten och säkerheten för invånarnas liv. Vi tänker alltid på detta när vi genomför varje byggprojekt. Vi har genomfört ett antal projekt både som huvudentreprenör och även utfört arbeten som underleverantörer.

Vi jobbar i genomsnitt med 80 projekt per säsong.

Vi tillämpar modern teknologier för att effektivisera byggprocesser och för att effektivt kunna slutföra dem.

Vi är företaget med mest erfarenhet av renovering och värmeisolering av byggnader i Lettland, med mer än 60 genomförda projekt – lägenhetshus, förskolor, kommunala byggnader, etc. Vi är stolta över vår erfarenhet och är specialister inom takkonstruktion och renovering. Under de senaste åren har vi utfört takarbete på mer än 100 000 m² och slutfört renovering och byggnation av tak av olika konstruktioner och material.

Vi drar inte nytta av våra kunder genom att artificiellt höja kostnaderna för byggprocessen. Vi söker ständigt den mest ekonomiska lösningen så att projektet utförs med högsta möjliga kvalitet.