fbpx

Framtiden växer på träd

Vi är alla medvetna om de pågående pressande miljöproblemen. Det är därför vi tar ansvar […]

Vi är alla medvetna om de pågående pressande miljöproblemen.
Det är därför vi tar ansvar för våra handlingar och vill vara en bra förebild för att leda till vägen, vare sig med våra tjänster eller med våra handlingar.

För att eliminera avskogning, och även driva ansträngningarna för skogsplantering ska vi plantera träd varje vår!

Vi erkänner att människor står i centrum för en hållbar utveckling och i detta avseende strävar vi efter en rättvis och rättvis värld, och vi förbinder oss att arbeta tillsammans för att främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd och därigenom att Gynna allt.

Väl medvetna om att byggprocessen är relaterad inte bara till att skapa nytt värde eller ge ”nytt liv” till byggnader efter renoveringar, utan att det också kan orsaka skada på miljön, har vi infört många principer för att säkerställa miljövänliga byggprocesser…

För att stödja vår handling och vision behöver du bara trycka på samma knapp!

 


  29.05.2017