fbpx

Taktäckning och reparation

LLC PRO DEV Tjänster taktäckning och reparation

Takarbeten representerar ett av de verksamhetsområden där vårt företag har mest erfarenhet. Vi har arbetat inom detta område i mer än 10 år

Under de senaste åren har vi installerat och reparerat tak med en total yta på mer än 100 000 m².

Vi har installerat och renoverat tak av olika typer och funktioner: statliga och kommunala byggnader, stormarknader, kontorsbyggnader av olika klasser, industribyggnader och lägenhetshus.

Vid genomförandet av dessa projekt, har vi varit underleverantörer, samt byggt tak på byggnader som vi har byggt där vi själva har varit huvudentreprenör.

Företaget sysselsätter takmästare på heltid, vilket gör det möjligt att bevara kompetensen i detta hantverk och på motsvarande sätt garantera kvaliteten på arbetet. Vårt team av hantverkare innefattar personer som är överkvalificerade som juvelerare. Bara detta visar den omsorgen vi visar våra takarbeten.

Vår erfarenhet och våra tillgängliga resurser hjälper oss att utföra takarbete av så gott som alla typer:

  • plåttakläggning;
  • lertegelplattor;
  • spåntak;
  • lågt sadeltak (med bituminös filt, membran, Firestone).

Vi importerar själva Firestone-material från USA och är specialiserade på detta material.

Vi rekommenderar den bästa möjliga taklösningen utifrån projektets syfte, plats, funktion och andra krav.

Vi installerar och renoverar nästan alla typer av tak (lerplattor, spåntak, tegel etc.).

Vi ger en 3 års garanti på takarbeten.

Efter slutförandet av ett takprojekt levererar vi bruksanvisningen till kunden med information om typen av tak, och förebyggande åtgärder som ska vidtas i underhållet av dessa.

Vi säkerställer en årlig garantibesiktning. Inom ramen för dessa besiktningar bedömer vi tillståndet på takkonstruktionen, samt om användningen av taket uppfyller villkoren. Till exempel kan taket vara felaktigt placerat, vilket i sin tur utlöser bildandet av oönskat sediment etc.

Om du är intresserad av takarbete, vänligen kontakta oss:

  • vi kommer för att besöka byggnaden;
  • vi kommer att genomföra en inspektion för att bestämma tillståndet på det befintliga taket och fastställa krav på bygget eller renoveringen som planerats;
  • beroende på situationen kommer vi att erbjuda en lämplig lösning.

Vi är intresserade av att samarbeta och är mycket flexibla.