fbpx

Inredningsarbeten

Services interior finishing work PRO DEV

Mer än 300 genomförda inredningsarbetsprojekt i hela Lettland: småhus, kontorsbyggnader i A- och B-klass, kommunala byggnader och exklusiva byggnader i Gamla Staden i Riga.

Vi har genomfört cirka 300 inredningsbyggprojekt i hela Lettland. Bland annat kontorsbyggnader i ekonomi- och A-klass, samt exklusiva ytdekorationsarbeten i byggnader i Gamla Staden i Riga.

Vårt företag sysselsätter ett stort antal interna specialister. Vi har finslipat vår projektledning och tillämpar modern kommunikationsteknik. Detta hjälper oss att hantera många projekt åt gången.

Vi jobbar i genomsnitt med 80 projekt per säsong i hela Lettland.

Vi utför även inköp av material själva, vilket resulterar i att vår upphandling sker i stora volymer och motsvarande priser.

Detta tillvägagångssätt hjälper oss att säkerställa mycket konkurrenskraftiga priser och bästa möjliga villkor för genomförandet av projekt nästan var som helst i Lettland, utan att kompromissa med kvaliteten och villkoren för arbetet.