fbpx

Fasadreparationsarbeten och isolering

Kund:
Statligt centrum för försvarsmilitära platser och upphandling för Republiken Lettland
Tid för färdigställande:
2015/02 – 2015/08
Objekt och adress:
Försvarsministeriets byggnad Kr. Valdemāra iela 10/12, Riga
Utförda arbeten:
Fasadrenovering, byte av fönster och fönsterkarmar
Kund:
INPSIA „IKŠĶILES MĀJA”
Tid för färdigställande:
2014/03 – 2014/08
Objekt och adress:
Lägenhetshus på Melioratoru iela 4, Ikšķile
Utförda arbeten:
Konstruktion av isolerings- och värmesystem
Kund:
SIA „Latvijas Namsaimnieks”
Tid för färdigställande:
2013/08 – 2013/11
Objekt och adress:
Lägenhetshus på Pirmā iela 30, Ādaži
Utförda arbeten:
Isoleringsarbeten och renovering av uppvärmningen
Kund:
SIA „Latvijas Namsaimnieks”
Tid för färdigställande:
2013/07 – 2013/10
Objekt och adress:
Lägenhetshus på Pirmā iela 28, Ādaži
Utförda arbeten:
Isoleringsarbeten och renovering av uppvärmningen, avloppsnätet, och vattentillförselsystemet.
Kund:
Samfällighet IKŠĶILES MĀJA
Tid för färdigställande:
2013/04 – 2013/08
Objekt och adress:
Lägenhetshus, Stacijas iela 27, Ikšķile
Utförda arbeten:
Isolering av vindshöljet och ytterväggar, byte av fönster, ombyggnad av värmesystemet.