fbpx

Sekretesspolicy

Det Begränsade Åtagandebolaget ”PRO DEV”, Unified Registration Number 40003776456 intygar härmed att de uppgifter och uppgifter som du har lämnat i samband med beräkningen av onlinekalkylatorn kommer att samlas in, bearbetas och lagras i enlighet med kraven i EU: s föreskrifter om personen dataskydd.
Genom att skicka in dina uppgifter godkänner du att uppgifterna behandlas och lagras.
Du har rätt att när som helst begära förnyelse av dina uppgifter, information om användningen av dina personuppgifter och att begära att du raderar dina uppgifter.