fbpx

Referenser

Referenser LLC PRO DEV byte av tak pa Mukusala Business Centre

Byte av tak på Mūkusalas iela 41B

Arbetet med byte av tak på Mūkusalas iela 41b utfördes med förväntad kvalitet […]

läs referens »
 
Referenser LLC PRO DEV Förbättring av energieffektiviteten i lägenhetshuset på Pirma iela 40 Adazi

Förbättring av energieffektiviteten i lägenhetshuset på Pirmā iela 40, Ādaži

Vi är nöjda med de arbeten som utförts av SIA PRO DEV, eftersom de utfördes […]

läs referens »
 
Referenser LLC PRO DEV rekonstruktion av huvudbyggnaden vid Lettiska institutet för vattenekologi

Rekonstruktion av huvudbyggnaden vid Lettiska institutet för vattenekologi

Visuell och funktionell rekonstruktion av huvudbyggnaden vid Lettiska institutet för vattenekologi

 
Referenser LLC PRO DEV renoveringsarbeten på Smilsu iela 1 Riga

Renoveringsarbeten på Smilšu iela 1, Riga

Det etablerade samarbetet bedöms som positivt, därför rekommenderar vi PRO DEV för utförande […]

läs referens »
 
Referenser LLC PRO-DEV Energieffektivitets och takarbeten i lägenhetshus i Kūrmājas prospekts 30 Liepaja

Energieffektivitets- och takarbeten i lägenhetshus i Kūrmājas prospekts 30, Liepaja

Arbetena utfördes med omsorg och med god kvalitet, och med hänsyn till givna villkor. […]

läs referens »
 
Referenser LLC PRO DEV värmeisolering i lägenhetshuset på Melioratoru iela 4 Ikskile

Värmeisolering i lägenhetshuset på Melioratoru iela 4, Ikšķile

Energieffektivitetsarbeten (värmeisolering) i lägenhetshuset i Melioratoru iela 4, Ikšķile Konstruktion

läs referens »
 
Referenser LLC PRO DEV reparationsarbeten av Viesīte administrativa byggnad

Reparationsarbeten av Viesīte administrativa byggnad

Vi uppskattar arbetsorganisationen och yrkesmässigheten hos företaget, liksom […]

läs referens »
 
Referenser LLC PRO DEV Förbättring av energieffektiviteten i lägenhetshuset på Pirma iela 28 Adazi

Renovering och värmeisolering av lägenhetshuset på Pirmā iela 28, Ādaži

Förbättring av energieffektiviteten i lägenhetshuset på Zaļā iela 28, Riga Byggnadsarbeten […]

läs referens »