fbpx

Māju siltināšana un fasāžu remontdarbi

Pakalpojumi-Fasāžu remontdarbi siltināšana PRO DEV

Esam uzņēmums ar lielāko pieredzi daudzdzīvokļu māju renovācijā (siltināšanā)

Nodrošinām gan siltināšanas projektu vadību ar ERAF līdzfinansējuma piesaisti, gan  veicam nepieciešamos renovācijas būvdarbus.

Mēs esam siltinājuši daudzdzīvokļu mājas, pašvaldību ēkas, kā arī skolas un bērnudārzus.

Siltināšanas programmu izstrādē mēs iesaistījāmies jau kopš to pirmsākumiem, kad tika apzinātas problēmas, klasificēti īpašumi, auditēts to stāvoklis, noteikti prioritārie darbi un metodoloģija, lai iegūtu optimālus siltuma ietaupījumus.

Vairāk nekā deviņu gadu pieredze un 60 realizēti objekti visā Latvijā, kas no būvniecības apjoma nozīmē – vairāk nekā 200 000 m² nosiltinātas platības.

Esam standartizējuši ēku renovāciju un siltināšanai pieejam kā ražošanas procesam: standartizēti mezgli, specializētas brigādes konkrētu darbu veikšanai, gadiem praksē pārbaudīti materiāli.

Aprēķiniet siltināšanas izmaksas savai mājai!

  1. atveriet kalkulatoru (skat. zemāk)
  2. norādiet mājas sēriju (piem., 316, 464, 104 utt.), stāvu un kāpņutelpu skaitu
  3. saņemiet izmaksu aprēķinu.

Kāpēc daudzdzīvokļu mājas siltināšanu uzticēt mūsu speciālistiem:

  • mūsu komandā ir speciālisti, kas ir uzkrājuši pieredzi un veikuši daudzus siltināšanas projektus;
  • no paveiktajiem siltināšanas projektiem saņemtā informācija par siltumefektivitātes rādītājiem ļauj izvēlēties optimālākos risinājumus un materiālus, kas jau ir pierādījuši sevi praksē. Renovētās ēkās siltumefektivitāte pieaug no 40 līdz 60%;
  • nepieciešamos materiālus iegādājamies tieši no ražotājiem, un tas ļauj mums nodrošināt labu cenu klientam izstrādātās tāmes ietvaros;
  • pateicoties būvniecības procesa standartizācijai (savi resursi, materiāli, pieredze) un iegūtajai pieredzei būvniecības projektu vadībā, saīsinās darbu realizācijas laiks.  Standarta renovācijas projektu (apt. 2 500 m2) mēs varam paveikt 1,5 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas;
  • sniedzam darbiem vismaz piecu gadu garantiju.

Mūsu uzstādījums – standarta daudzdzīvokļu mājas siltināšana jārealizē 1,5 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas.

Piedāvājam visa projekta realizāciju no projekta līdz ekspluatācijā nodotai nosiltinātai būvei, kā arī atsevišķus etapus šī procesa ietvaros.

Siltināšanas projekta vadība – mājas tehniskās dokumentācijas sagatavošana, pieejamo finansējuma iespēju apzināšana un piemērotākā varianta izvēle, piegādātāju atlase, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un mājas dzīvokļu īpašnieku interešu pārstāvēšana iesaistītajās organizācijās.

Projekta izstrāde – esam realizējuši ievērojamu skaitu projektu, kā rezultātā pārzinām kritiskos nosacījumus, kas jāņem vērā, lai projekts būtu optimāls gan no izmaksu, gan iegūtā rezultāta – sasniegto siltumefektivitātes parametru viedokļa.

Siltināšana saskaņā ar jau izstrādātu projektu – veiksim būvniecības darbus saskaņā ar izstrādātu projektu.

Būvniecības projekta vadība – uzņemsimies būvniecības projekta vadību, nodrošinot pasūtītājam caurspīdīgu un kvalitatīvu būvniecību.

Fasāde, jumts, cokols, logi, durvis un citas par siltuma zudumiem atbildīgās vietas mājā

Savas pieredzes laikā esam siltinājuši dažādas ēkas un ieguvuši ievērojamu pieredzi. Tas ļauj mums kvalitatīvi veikt jebkuru siltināšanas projektā paredzēto darbu, tostarp fasādes, jumta un cokola siltināšanas darbus u.c.

Lai gan visbiežāk māju iedzīvotājiem siltināšanas darbi asociējas tieši ar ārsienu siltināšanu (sienu siltināšanu no ārpuses) vai ciktārt sauktu arī par fasādes siltināšanu, renovācijas projektā var būt paredzēta arī virkne citu darbu, kas tieši vai pastarpināti  veicina ēkas energoefektivitāti.

Atsūtiet mums savu interesi vai jautājumu, un mēs iespējami ātri jums atbildēsim. Aizpildiet saziņas formu zemāk.