fbpx

Siltināšanas programma 2014-2020.

Saskaņā ar 2014. – 2020. gada ES fondu plānotajiem līdzekļiem māju renovācijai un siltināšanai ir paredzēti līdzekļi 176 miljonu apmērā, no kuriem 150 miljoni ir ERAF finansējums un atlikušie 26 miljoni eiro būs valsts līdzfinansējums.

Šobrīd līdz 2015. gada beigām, izmantojot ERAF atbalstu, Latvijā ir atjaunotas 657 daudzdzīvokļu mājas. Tas ir ļoti neliels apjoms no visa renovācijas potenciāla, kas noteikts dzīvojamo ēku apsekošanas procesā. Latvijā kopumā ir 36 000 daudzdzīvokļu mājas, kā kopplatība sastāda 50,4 miljonus m2. Saskaņā Ekonomikas ministrijas atzinumu renovācija (siltināšana) būtu nepieciešama apt. 23 tūkstošiem ēku.

Šis ir īstais brīdis, lai dzīvokļu īpašnieki apkopotu savus spēkus un izmantotu ERAF līdzfinansējumu, kāds ļoti iespējams vairs nekad nebūs pieejams.

Veicot daudzdzīvokļu ēkas renovāciju, tiek iegūts:

  • daudz efektīvāka siltuma saglabāšana ēkā. Tiek maksimāli novērsti visi siltuma zudumi;
  • 40-70% mazāki izdevumi par siltumenerģiju;
  • uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, tostarp iekonservētas ēkas norobežojošās konstrukcijas, kas tās pasargā no laika apstākļu nelabvēlīgas iedarbības;
  • ēkas vizuālā stāvokļa uzlabošana. Renovēta ēka ir estētiski baudāmāka;
  • uzlabots mājas iekšējais mikroklimats, sakārtota kāpņutelpa;
  • pieaug nekustamā īpašuma vērtība.

Kā papildu ieguvums renovācijas rezultātā ir arī mājas iedzīvotāju attieksmes maiņa īpašuma uzturēšanā. Uzlabotais mājas vizuālais izskats veicina arī dzīvokļu īpašnieku īpašumu un mājas apkārtējās vides sakopšanu.

Ja pašlaik apspriežat iespēju nosiltināt daudzdzīvokļu māju, apmeklējiet sadaļu Ar ko sākt

Sīkāka informācija par darbībām, kas jāpaveic soli pa solim, lai saņemtu ERAF atbalstu mājas siltināšanā, atradīsiet sadaļā – Process soli pa solim

Aptuvenas būvniecības izmaksas varat aprēķināt izvēloties mājas sēriju un norādot papildu informāciju mūsu

siltināšanas izmaksu kalkulatorā.