fbpx

Attiecināmās izmaksas

Pasākumos, kas tiek veikti ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti, attiecināmo izmaksu apjoms ir atkarīgs no konkrēto izmaksu atbilstības programmas nosacījumiem, kā arī no tā, vai kāds/i no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicēji.

Saimnieciskās darbības veicējiem tiek piemēroti atšķirīgi nosacījumi.

Izmaksas, kas tiek attiecinātas

  • Būvdarbi ar mērķi uzlabot ēkas energoefektivitāti ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tostarp: ārsienu (fasādes) un jumta konstrukciju papildu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts u.c. saistītie darbi.
  • Ēkas inženierkomunikāciju atjaunošana, pārbūve kā arī nepieciešamības gadījumā izveide no jauna. Piemēram, tiek veikti sekojoši darbi: apkures sistēmas nomaiņa, sistēmas regulēšana, kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas elementu (šahtu) tīrīšana utt.
  • Sistēmu, kā pamatā ir atjaunojamo energoresursu izmantošana, iegāde un uzstādīšana, tostarp saules kolektori, siltumsūkņi, granulu un škeldas katli, kas paredzēti siltā ūdens nodrošināšanai utml.
  • Veicamo pasākumu ar mērķi paaugstināt energoefektivitāti autoruzraudzība un būvuzraudzība. Pie attiecināmajām izmaksām tiek pieskaitītas autoruzrauga un būvuzrauga darba atlīdzība.
  • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas. Tiek segtas pilnvarotās personas darba samaksa. Pie tam pie atlīdzināmajām izmaksām ir iekļautas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
  • PVN (Pievienotās vērtības nodoklis), pie nosacījuma, ja pilnvarotā persona šo nodokli nevar atgūt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem nodokļu politikas jomā.

Izmaksas, kas netiek attiecinātas

  • Izmaksas, kas saistītas ar energoaudita sagatavošanu.
  • Ēkas tehniskā projekta, kas ietver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, sagatavošanas izmaksas.
  • Visa veida energoefektivitātes veicinošu pasākumu izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas.

Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir individuālais komersants vai komercsabiedrība, proporcionāli uz viņa īpašuma vai kopīpašuma daļu energoefektivitātes projekta izmaksām tiek veikta de minimis uzskaite vai izmaksas netiek attiecinātas un tiek segtas no citiem līdzekļiem, proporcionāli samazinot granta un, ja ir piemērojams Altum aizdevums, arī tā daļu.

Sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim nosiltināt jūsu māju:

E – pasts: siltinasana@prodev.lv

Zvaniet: 66 66 2078

ja ērtāk, aizpildiet saziņas formu zemāk:

[contact-form-7 404 "Not Found"]