fbpx

Nosacījumi, lai pretendētu

Lai pretendētu uz ERAF līdzfinansējumu, daudzdzīvokļu mājai ir jāklasificējas sekojošiem nosacījumiem:

  • mājā ir ne mazāk kā 5 dzīvokļi. Vienam no ēkas īpašniekam nepieder vairāk nekā 20% dzīvokļu vai vairāk nekā 20% domājamo daļu no kopīpašuma. Pēdējais ierobežojums neattiecas uz pašvaldībām;
  • telpu kopplatība, kas nav apdzīvota nedrīkst pārsniegt 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības. Šajā platībā netiek ieskaitītās neapkurinātas bēniņu un pagrabu platības;
  • siltumenerģijas patēriņš pēc veiktajiem siltināšanas darbiem nav lielāks par 90 kWh/m2 gadā. Rādītājs tiek nedaudz koriģēts ņemot vērā mājas atrašanās vietu un klimatiskos apstākļus. Katrai mājai būs pieejams precīzs aprēķins;
  • ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem savā īpašumā veic komercdarbību, t.i. ir individuālais komersants vai komercsabiedrība, tiek veikta de minimis uzskaite vai arī proporcionāli uz šo īpašumu vai īpašuma daļu energoefektivitātes projekta izmaksas netiek attiecinātas. Tās attiecīgi ir jāsedz no citiem līdzekļiem un atbilstoši par šo summu jāsamazina Granta, kā arī, ja piemērojama, ALTUM finansējuma daļa;
  • mājas parādsaistību apjomam par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), pēdējā gada laikā jābūt mazākam par 10% no kopējā šo pakalpojumu rēķinu summas;
  • investīcijām ir jābūt ekonomiski pamatotām. Tas nozīmē, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājam (IRR) divdesmit gadu periodā ir jābūt lielākam par 0.

Ja apsverat savas mājas siltināšanu, sazinieties ar mums. Mēs varam jums palīdzēt!

Mums ir risinājumi visiem siltināšanas posmiem: varam nodrošināt siltināšanas projekta vadību (sākot no balsojuma par mājas siltināšanu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas utt., izstrādāt renovācijas projektu un veikt nepieciešamos būvdarbus).

 Sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim nosiltināt jūsu māju:

E – pasts: siltinasana@prodev.lv

Zvaniet: 66 66 2078

Šeit atradīsiet kopsavilkumu par renovācijas projekta secīgajām darbībām. Sīkāka informācija par siltināšanas projektu soli pa solim, atrodama šeit.