fbpx

Rekonstruktionsarbetet av den historiska Carl Zeiss-byggnaden på Mūkusalas 41b påbörjades

Rekonstruktionen av Carl Zeiss fabriksbyggnad påbörjades. Det beräknas att säkerställa fabriksbyggnadens rekonstruktion […]

Rekonstruktionen av Carl Zeiss fabriksbyggnad påbörjades.Det beräknas att säkerställa fabriksbyggnadens rekonstruktion och uppförandet av en ny byggnad bredvid den.

Carl Zeiss fabriksbyggnad är en av Lettlands första betongkonstruktioner. Det är avsett att bevara de gamla byggnadskonstruktionerna och genomföra en storskalig rekonstruktion, och förvandla den till en multifunktionell kontorsbyggnad i A-klass.
Under projektets utveckling tas hänsyn till principerna för en hållbar, långsiktig konstruktion – både när det gäller: sammanhängande territorium och för varje enskild byggnad också. Lösningar utformas för att maximera kostnadsbesparingar i fastighetsdrift, inklusive golvventilationslösning, parkeringsvärme med utgående luft och andra tekniska lösningar för att minimera driftskostnaderna och samtidigt få flexibilitet i kontorets interiörplanering.

Varje byggnadskonfiguration är L-formad för att se till att det finns gröna rekreationsområden för besökare och personal.
För närvarande genomför vi rivningsarbeten i den gamla fabriksbyggnaden för att tillvarata återanvändbara konstruktioner.

Utvecklare: LLC Mūkusalas affärscenter.
Skapare av projektet: arkitektfirman SIA OUT OF BOX.

Nedan kan du se visualiseringar av byggnaden efter slutförandet av rekonstruktionsarbetena.


  21.02.2016