Den största erfarenheten av renovering och värmeisolering av byggnader. Mer än 60 avslutade projekt

Standardformulär privat husbyggnadsanbud

Vi gör det största köpet i ditt liv till verklighet...

Om PRO DEV

LLC PRO DEV är ett byggföretag som framgångsrikt kombinerar yrkesfärdigheter med en modern inställning till planering och uppförande av byggprojekt av högsta klass.
Sedan vi grundades för 10 år sedan har vårt företag genomfört mer än 500 projekt över hela Lettland.
Vi är byggmästare, det vill säga skickliga hantverkare vilket inte bara garanterar en god hantering av byggprojekten, men också att vi gör huvuddelen av arbetet själva.
Vi tror att för ett lyckat slutförande av ett byggprojekt bör våra egna anställda utgöra minst 60% av arbetskraften.

läs mer

Genomförda projekt

Byggande av kontorslokaler
 
Riga Sunset Lounge restaurangbyggnation på Andrejsala
 

Referenser

Arbetet med byte av tak på Mūkusalas iela 41b utfördes med förväntad kvalitet […]

 

Vi är nöjda med de arbeten som utförts av SIA PRO DEV, eftersom de utfördes […]