fbpx

Ēkas energoefektivitātes pasākumi un jumta nomaiņa Plūdu ielā 1A

Pasūtītājs:
Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Plūdu 4”
Realizācijas laiks:
2011/10 – 2012/11
Objekts un adrese:
D. dz. māja Plūdu iela 1A, Jūrmala
Veiktie darbi:
Energoefektivitātes pasākumi, jumta nomaiņa
Kategorija:

Apraksts

Energoefektivitātes pasākumi, jumta nomaiņas darbi