fbpx

Izstrādāti plānošanas dokumenti energoefektīvas būvniecības profesionālās izglītības pilnveidei

Noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE” projekts, kā ietvaros izstrādās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvu […]

Noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE” projekts, kā ietvaros izstrādās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei.

Projekta mērķis bija sekmēt kvalificētu profesionāļu, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energo patēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

Tā aktualitāte lielā mērā ir saistīta ar līdz 2020. gadam energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu: 333,55 miljoni eiro, no kuriem 166 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkas (daudzdzīvokļu māju renovācija un siltināšana) un vēl 115,13 miljoni eiro valsts ēkām.

Projekta rezultātā tapušajā normatīvajā regulējumā ir izstrādāti priekšlikumi nodarbinātības politikai, nodrošinot tālākizglītību energoefektīvu ēku sektorā, kas veicina šajā jomā strādājošo profesionāļu prasmju paaugstināšanu un pilnveidošanu.

Tāpat ir tapis arī paredzamo mācību programmu un saistīto aktivitāšu finansēšanas modeļu dokuments, lai gūtu atbalstu programmu finansēšanai.

Abi šie dokumenti iesniegti atbildīgajām ministrijām un Finanšu ministrijai zināšanai, un to pārstāvji ir izteikuši gatavību dokumentos atspoguļotos principus iekļaut savos plānošanas dokumentos, kas palīdzēs nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju.

Projekta noslēgumā tika sarīkota nacionāla līmeņa konference, kā ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Būvnieku asociācijas vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadība parakstīja Deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.

Deklarācija pilnā redakcijā pieejama šeit


  03.05.2016