fbpx

Vairāk nekā 90 siltināšanas objektu 9 gadu laikā

Kopš pirmā nosiltinātā objekta ir pagājuši jau 9 gadi un ar gandarījumu varam atskatīties uz […]

Kopš pirmā nosiltinātā objekta ir pagājuši jau 9 gadi un ar gandarījumu varam atskatīties uz paveikto.

Kopumā esam veikuši siltināšanas darbus vairāk nekā 90 ēkām, tostarp daudzdzīvokļu mājam, skolām un bērnudārziem, kā arī industriālajām būvēm. Esam realizējuši projektus visā Latvijā.

Pieredze rāda, ka veiksmīgu projektu realizācijas rezultātā visbiežāk domas maina pat lielākie šī procesa skeptiķi.

Pēc mūsu pieredzes iegūtais siltumenerģijas ekonomijas apjoms vidēji tiek sasniegts no 40 – 60% un atsevišķos gadījumos pat vairāk. Tā, piemēram,  mūsu siltinātajās daudzdzīvokļu mājās Ādažos, salīdzinot vidējos rādītājus,  maksa par siltumenerģiju siltinātajās mājās 2015. gada apkures sezonā uz 1 m2  bija par aptuveni 53% mazāka nekā mājās, kas nav siltinātas.

Māju renovācija – tā ir pozitīvu pārmaiņu radīšana cilvēku dzīvēs

Pēc ēkas renovācijas pozitīvās pārmaiņas skar ne tikai ēku, bet arī tās iedzīvotājus – dzīvojot sakoptā vidē, cilvēki kļūst pozitīvāki, uzlabojas to savstarpējās attiecības. Renovācija bieži būs ātrākais un pieejamākais ceļš uz ievērojamu dzīves kvalitātes uzlabojumu.

Apsverot mājas siltināšanu, tās iedzīvotāji nereti aizmirst, ka māju renovācija nav saistīta tikai ar ārsienu siltināšanu. Visbiežāk tiek veikta arī virkne citu darbu, kas uzlabo ēkas

energoefektivitāti: jumta siltināšana un seguma labošana/nomaiņa, apkures sistēmas siltināšana,  cokola siltināšana, logu nomaiņa kāpņu telpā, kā arī dzīvokļos. Tā rezultātā tiek uzlabots mājas tehniskais stāvoklis, sakoptas koplietošanas telpas, kā arī uzlabojas tās vizuālais izskats.

Savas pieredzes laikā esam apkopojuši virkni priekšnosacījumu, ko ievērojam, lai siltināšanas projekt būtu veiksmīgs, tostarp:

Iespējami ātri nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu

Tas ļauj savlaicīgi apzināt un atrisināt būtiskus jautājumus, kas vēlāk var ievērojami apgrūtināt un paildzināt projekta realizāciju. Tā, piemēram, jāsaved kārtībā saimniecība: šķūnīši, vadi, balkonu aizšuvumi (kas tiks nojaukts, kas legalizēts), trubas, kas var plīst utt.

Celtniecības laiks – ātrums ir kritiski svarīgs

Tas ir būtiski, lai ņemot vērā laika apstākļus, optimālos termiņos varētu paveikt nepieciešamos siltināšanas darbus. Esam izveidojuši specializētas brigādes un standartizējuši būvniecības procesus, kas ļauj darbus izpildīt optimālā laikā un labā kvalitātē.

Lielu uzmanību piešķiram objekta sagatavošanai laika apstākļu maiņai

Ir būtiski sagatavoties, lai nokrišņi nepiekļūst virsmām, kam saskare ar mitrumu ir nevēlama. Šādi pasargājamies no papildu laika, kas nepieciešams virsmu žāvēšanai utml., kā arī iespējamām būvniecības kvalitātes problēmām vēlāk.

Strikti ievērojam siltināšanas darbus reglamentējošo ETAG standartu

Standarta ievērošana ir garants veikto būvdarbu kvalitātei. Tas reglamentē gan materiālu parametrus, gan būvdarbu procesu. Būtiski atcerēties, ka standarta ievērošana nosaka arī izmatoto materiālu kvalitāti.

Kopā ar sadarbības partneriem varam nodrošināt visus ar ERAF atbalstu realizējamo siltināšanas projektu posmus: nodrošināt projekta vadību, tehniskā projekta izstrādi un veikt nepieciešamos būvdarbus.

Daļu no paveiktajiem māju siltināšanas projektiem varat aplūkot šeit.

Vairāk par daudzdzīvokļu māju siltināšanu ar ERAF līdzfinansējumu.

Sazinietes ar mums, un mēs palīdzēsim nosiltināt Jūsu māju.

Zvaniet: 66 66 2078, rakstiet: siltinasana@prodev.lv


  16.09.2016