fbpx

Jumtu maiņa un remonts

Pasūtītājs:
SIA DECO
Realizācijas laiks:
2010/07-2011/01
Objekts un adrese:
D. dzīvokļu dzīvojāmā māja Bolderāja, Rīga
Veiktie darbi:
Jumta nomaiņa, energoefektivitātes uzlab. darbi
Pasūtītājs:
Tukuma novada dome
Realizācijas laiks:
2013/07-2013/09
Objekts un adrese:
Vidusskolas ēka, Irlava, Tukuma novads
Veiktie darbi:
Jumta nomaiņas darbi
Pasūtītājs:
VAS „Valsts nekustamie īpašumi"
Realizācijas laiks:
2012/12-2013/05
Objekts un adrese:
Pils ēka, Rundāle, Rundāles novads
Veiktie darbi:
Jumta rekonstrukcija un siltumizolācijas darbi
Pasūtītājs:
Rīgas Stradiņa universitāte
Realizācijas laiks:
2011/07-2011/09
Objekts un adrese:
Institūta ēka, Kronvalda bulvārī 9, Rīga
Veiktie darbi:
Ēkas jumta kontsrukciju remonts un seguma atjaunošana
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas Serviss”
Realizācijas laiks:
2010/08 - 2010/10
Objekts un adrese:
Skolas ēka, Eiženijas iela 8, Rīga
Veiktie darbi:
Jumta renovācijas darbi