fbpx

Būvdarbu vadība

Pasūtītājs:
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Realizācijas laiks:
2014/02 – 2014/07
Objekts un adrese:
Slimnīcas ēkas 2. korpuss “Alejas”, p.n. Aknīste, Gārsenes pagasts
Veiktie darbi:
Iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija
Pasūtītājs:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
Realizācijas laiks:
2013/10 – 2014/02
Objekts un adrese:
Tomes zivjaudzētava, Ķeguma pagasts, Ķeguma novads
Veiktie darbi:
Vispārējie celtniecības darbi, iekšdarbi, iekšējo komunikāciju un katlu mājas rekonstrukcija.
Pasūtītājs:
Salacgrīvas novada dome
Realizācijas laiks:
2013/02 – 2013/08
Objekts un adrese:
Izglītības centrs, Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Salacgrīvas novads
Veiktie darbi:
Izglītības centra telpu rekonstrukcija
Pasūtītājs:
Rīgas Tehniskā Universitāte
Realizācijas laiks:
2011/02- 2011/07
Objekts un adrese:
Atputas bāze Tukuma raj. Engures nov. „Ronīši”
Veiktie darbi:
Vasaras māju būvniecība
Pasūtītājs:
Ventspils pašvaldības iestāde „Ventspils bibliotēka"
Realizācijas laiks:
2012/08 – 2012/10
Objekts un adrese:
Bibliotēkas ēka, Akmeņu iela 2, Ventspils
Veiktie darbi:
Remontdarbu veikšana