fbpx

Latvijas Leļļu teātrim spāru svētki

Latvijas Leļļu teātrī K. Barona ielā 16/18, Rīgā, sasniegts jumta izbūves augstākais punkts, kurā 2022.gada 16.septembrī […]

Latvijas Leļļu teātrī K. Barona ielā 16/18, Rīgā, sasniegts jumta izbūves augstākais punkts, kurā 2022.gada 16.septembrī svinīgā gaisotnē tika novietots spāru vainags.

Leļļu teātra būvniecība strauji virzās uz priekšu

Ēkas būvniecības darbi strauji virzās uz priekšu – pilnībā izbūvētas jaunās jumta konstrukcijas, jauna ārsiena un noslēdzas esošo būvkonstrukciju stiprināšana, kas bija izaicinājums, jo esošās ēkas pamati bija izbūvēti uz nestabilas pamatnes. 

Ir uzsākti ēkas siltināšanas darbi, logu un durvju montāža. Līdz apkures sezonas sākumam būs pilnībā izbūvēts jaunā jumta segums un uzsākti iekštelpu apdares darbi, lai 2023. gada rudenī teātris varētu atgriezties atjaunotajās telpās.

Pilnsabiedrības “P un P” valdes loceklis Māris Stakens spāru svētkos uzsvēra, ka būvnieki saskārušies ar divkāršu izmaksu kāpumu un pauda cerību, ka lēmumu pieņēmēji spēs pieņemt tādus lēmumus, lai ēkas rekonstrukciju varētu pabeigt plānotajā termiņā, līdz 2023.gada augustam.

Šogad lielāko izmaksu pieaugumu radīja metāla cenu straujais kāpums martā. M.Stakens prognozēja, ka nākamo izmaksu kāpumu varētu radīt spiediens uz algu celšanu būvniecības nozarē, ko izraisīs straujā inflācija.

Šobrīd ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) ir atrasts risinājums šī brīža būvniecības izmaksu kāpuma kompensācijai.

Turpmākajā darbu gaitā tiks uzlabots vēsturiskās Leļļu teātra ēkas estētiskais un tehniskais stāvoklis, tai skaitā īstenoti nepieciešamie jumta atjaunošanas darbi un samazināts ēkas siltumenerģijas patēriņš par aptuveni 50%.

Latvijas Leļļu teātra energoefektivitātes projektu izstrādājis SIA “Livland Group”, būvdarbus veic personu apvienība “P un P būvniecības grupa”, līgumcena 2,75 miljoni eiro bez PVN. Leļļu teātra atjaunošanas projekta finansēšanai sadarbībā ar Kultūras ministriju piesaistīts Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas un valsts budžeta finansējums (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).


  19.09.2022