fbpx

Latvijas Leļļu teātra energoefektivitātes paaugstināšana

Ēka Kr. Barona ielā 16/18 ir kultūras un vēsturiska vērtība. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta […]

Ēka Kr. Barona ielā 16/18 ir kultūras un vēsturiska vērtība. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta 1911. gadā celtajā divstāvu ēkā ir atradies kino, aptieka, grāmatu spiestuve un zīmogu darbnīca, kafejnīca un vairākas tirgotavas. Kopš 1944. gada te darbojas Latvijas Leļļu teātris. Nelielā ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

Gadu desmitu laikā Leļļu teātrī ir novērojams būtisks tehniskā stāvokļa nolietojums, kuru lietotājs ir mēģinājis risināt ar paša resursiem, taču būtiski uzlabojumi ir iespējami vienīgi ar visaptverošu ēkas pārbūvi. Gadu mijā Latvijas Leļļu teātrī tika uzsākti plaši demontāžas darbi, lai sagatavotu ēku atjaunošanas un energoefektivitātes projekta īstenošanai. 

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un energovadības uzlabošana

Darbu gaitā ēkai tiks siltinātas ārsienas, cokols, bēniņi un jumts, nomainīti logi un koka ārdurvis, modernizēts esošais siltummezgls, pārbūvētas un modernizētas apkures un ventilācijas sistēmas. Veicot jumta siltināšanu un tā seguma nomaiņu tiks paaugstināti mazās zāles griesti gan skatītāju, gan aktieru ērtībām, kas dos iespēju dažādot skatītājiem pieejamo izrāžu klāstu un rādīt arī marionešu teātri.Papildus pirms siltinājuma izbūves tiks stiprinātas ēkas nesošās konstrukcijas un pamati, tādējādi nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu ilgtspēju un novēršot ēkas konstrukciju bojājumus.

Veiktie rekonstrukcijas darbi un energoefektivitātes pasākumi būtiski uzlabos gan estētisko, gan tehnisko stāvokli kā rezultātā palielinās komforta līmeni Latvijas Leļļu teātra telpās. Teātra darbinieki un apmeklētāji iegūs patīkamāku darba vidi, bet rīdzinieki un pilsētas viesi iegūs vēl par vienu skaistāku un sakoptāku ārtelpu pilsētvidē, kuru apbrīnot un par kuru priecāties. Ne mazāk svarīgi, ka ne mazāk kā par 31% gadā – samazināsies izmantotā siltumenerģija, tādējādi teātris varēs maksāt mazāk par komunālajiem pakalpojumiem (siltumu un elektrību) un ietaupīt finanšu līdzekļus.


  25.05.2022