fbpx

Konference: BŪVNIECĪBA. ARHITEKTŪRA. PILSĒTVIDE 2016, 25. augusts.

KOMPETENCE | UZTICĪBA | ATTIECĪBAS

Konference tiek rīkota ar mērķi diskutēt par nozares aktualitātēm, tendencēm un risinājumiem. Tajā piedalīsies 20 lektori no valsts, nozares organizācijām un privātā sektora.

Aicināti visi nozares pārstāvji un interesenti.

Konferencē tiks apskatītas sekojošas tēmas:

Pušu atbildību nodalīšana būvniecības procesā

Konkrēti nodalot atbildības katrā posmā: projektēšana, celtniecība, kā arī vēlāk ekspluatācijas laikā.

Kā visiem būvniecības procesā iesaistītajiem nodrošināt augstus kvalitātes standartus

Fokusā projektētāju darba kvalitāte, Valsts būvniecības kontroles biroja ekspertu sertifikācija, Eirokodekss.

Birokrātijas mazināšana, kas radusies pēc jaunā Būvniecības likuma ieviešanas

Birokrātija ir pieaugusi un projektēšanas termiņi ievērojami pagarinājušies. Kā optimāli samērot kontroles pasākumus un atbildību par iespējamajām kļūdām projektēšanā un celtniecībā.

Nozares attīstības iespējas – eksports un valsts investīcijas infrastruktūrā

Eksporta tirgu izaicinājumi, valsts investīciju politika atkarībā no ekonomikas izaugsmes, būvniecības profesionāļu aizplūšanas riski.

Kvalificētu speciālistu piesaistes un izglītošanas izaicinājums

Jauniešu ieinteresēšana par studijām ar būvniecību saistītās programmās, valsts apmaksātas studijas.

Konferences laikā norisināsies 3 paralēlās sesijas: LATVIJAS BŪVNIECĪBAS PRODUKTU EKSPORTS LATVIJA – EIROPA, ENERGOEFEKTIVITĀTE un UGUNSDROŠĪBA.

Atbalsta: „Eversheds Bitāns”. Organizē: „BIG Event”.
Reģistrācija: bigevent


  11.08.2016