fbpx

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un modernizācija

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā turpinās apjomīgie pārbūves būvdarbi, kā rezultātā izglītības iestāde jau visai tuvā […]

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā turpinās apjomīgie pārbūves būvdarbi, kā rezultātā izglītības iestāde jau visai tuvā nākotnē iegūs mūsdienīgu un modernu mācību vidi ar jaunu un pievilcīgu vizuālo tēlu.

Būvprojekta realizācijas gaitā tika veikti vērienīgi demontāžas darbi, kas ietvēra gan daļēju, gan pilnīgu fasādes siltumizolācijas un apdares, jumta seguma, iekštelpu grīdas, sienu un griestu demontāžu. 

Pēc demontāžas darbiem ēkai veikti apjomīgi iekštelpu un ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas un inženiertīklu pārbūves būvdarbi – elektroenerģijas, apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, logu un durvju nomaiņa, izbūvēta ārsienu un jumta pārseguma siltumizolācija, uzklāts fasādes dekoratīvais apmetums. 

Lai arī ēkas pārbūves darbos jau paveikts daudz, līdz ēkas pilnīgai gatavībai un nodošanai ekspluatācijā vēl pāris mēneši nepieciešami.

Šobrīd norit aktīvs darbs ēkas iekštelpās – lielākajā daļā ēkas ir pabeigta sienu un grīdu flīzēšana, sienu krāsošana, tiek ieklāti grīdas segumi un uzstādīts iekštelpu apgaismojums. Tāpat norit darbi pie griestu apdares, iekšdurvju uzstādīšanas, skatuves izbūves jaunajā aktu zālē, kas pēc ēkas pārbūves atradīsies bijušajā sporta zālē. Pārbūves un iekštelpu apdares darbu rezultātā ēkā būs pielāgotas telpas daudzveidīgam un radošam mācību procesam, ko pēc būvdarbu pabeigšanas papildinās mūsdienīgs un moderns aprīkojums – ergonomiskas mēbeles, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums.


Būvdarbus Jūrmalas Valsts ģimnāzijā pēc 2020.gada 5.augusta konkursā iesniegtā piedāvājuma bija plānots pabeigt un nododot ekspluatācijā 16 mēnešu laikā jeb š.g. pavasarī. Neilgi pēc būvdarbu uzsākšanas sekoja virkne iepriekš neparedzētu faktoru kopums. Pandēmijas ietekme uz izejmateriālu cenām, pēc kā sekoja piegādes ķēžu problēmas un visbeidzot vairākas projekta izmaiņas, kas rezultējās ar papilddarbiem, iepriekš neplānotiem darbiem un izdevumiem. Pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem no pērnā gada sākuma līdz šī gada maijam cenu pieaugums bija visās projekta sadaļās, vidēji 20% robežās. Līdz 24.februārim, kad pasaulē nāca nākamais satricinājums – karš Ukrainā, visus sadārdzinājumus sedzām pilnībā paši spēkiem. Dotajā brīdī visi budžeti un mūsu iespējas kompensēt sadārdzinājumu ir izsmeltas, tāpēc esam spiesti rīkoties atbilstoši situācijai. 

Šobrīd kopā ar Pasūtītāju, Jūrmalas pilsētas domi, meklējam iespējas un risinājumus kā nosegt materiālu un apakšuzņēmēju sadārdzinājumus, lai jauno mācību gadu skolēni un pedagogi varētu uzsākt atjaunotajās skolas telpās.


  13.06.2022