fbpx

Esam kļuvuši par Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedru

Apzināmies, ka viens nav cīnītājs, tāpēc pievienojāmies organizācijai, kas iestājas par lietām, kas ir ne vien mums, bet arī sabiedrībai svarīgas.

Ar 2017.gada 1.septembri SIA “PRO DEV” uzņēma biedra kārtā “Latvijas Būvuzņēmēju partnerībā”, kas ir sabiedriska un neatkarīga organizācija. Tajā ir apvienojušies lielākie būvuzņēmēji Latvijā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte, ilgtermiņa attīstība un nozares konkurētspēja.

Biedrības galvenie uzdevumi:

  • panākt būvniecības sektoram labvēlīgu politiku, kas veicinātu ilgtspējīgu nozares attīstību un konkurētspēju ārvalstu tirgos;
  • ieviest labas prakses standartus, kas veicinātu kvalitāti un drošību būvniecībā;
  • parādīt nozari kā perspektīvu vidi karjeras attīstīšanai, rosinot jauniešus apgūt ar nozari saistītās profesijas;
  • rosināt pārmaiņas izglītības sistēmā, lai jaunie speciālisti tiktu sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
  • veikt pasākumus, kas nodrošina godīgu konkurenci un mazina ēnu ekonomiku.

Lai īstenotu izvirzītos mērķus, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība aktīvi piedalās un pauž savu viedokli ar nozari saistītos pasākumos, ko organizē gan valsts, gan sabiedriskās organizācijas. Tāpat biedrība var rosināt izmaiņas normatīvajos aktos. Biedrības darbības metodes ietver arī semināru, diskusiju, konferenču, kā arī konsultāciju un analītisko procesu organizēšanu.

Apzināmies, ka viens nav cīnītājs, tāpēc pievienojāmies organizācijai, kas iestājas par lietām, kas ir ne vien mums, bet arī sabiedrībai svarīgas.

Uzskatām, ka…

no kvalitatīvi realizētiem būvniecības projektiem bieži ir atkarīga uzņēmēju veiksme, iedzīvotāju dzīves kvalitāte un drošība. To mēs paturam prātā, realizējot katru būvniecības projektu.

Starp mūsu vērtībām ir atbildība, apzinamies, ka būvniecības projekts ir lielākais pirkums cilvēka dzīvē – atbilstoši arī pieejam ar lielu atbildības sajūtu. Mēs godīgi attiecamies pret pasūtītāju un saviem piegādātājiem un esam prasīgi pret sevi, uzstādam ambiciozus mērķus, lai kļūtu arvien labāki.

Tā kā Latvijas Būvuzņēmēju partnerība nemitīgi strādā, lai veidotu un uzturētu dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, rosinot pozitīvas pārmaiņas, kas sekmētu izvirzītā mērķa sasniegšanu, esam pieņēmuši pareizu lēmumu kļūdami par organizācijas biedru.


  07.09.2017