fbpx

Apstiprināta jaunā būvkomersantu klasifikācija

Ministru kabineta 12. aprīļa sēdē apstiprināta būvkomersantu klasifikācijas kārtība. Tā tapusi  Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar […]

Ministru kabineta 12. aprīļa sēdē apstiprināta būvkomersantu klasifikācijas kārtība. Tā tapusi  Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar būvniecības nevalstiskajām organizācijām un Latvijas Būvniecības padomi.

Par klasifikācijas mērķi ir izvirzīts būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos. Tā rezultātā ir paredzēts iegūt atklātu, skaidru un nepārprotamu sistēmu būvdarbu veicēju novērtējumam, balstoties uz to profesionālajām prasmēm, pieredzi.

Līdzīgi izstrādātajam Eiropas Savienības publiskā iepirkuma direktīvas regulējumam, arī šīs kārtības ietvaros klasifikācija tiks veikta trīs kritēriju grupās. Šīs grupas ir sekojošas:

  • profesionālās darbības: (nodarbināto būvspeciālistu skaits, pieredze būvju grupu būvniecības darbos, sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms utml.);
  • finansiāli ekonomiskie (uzņēmuma likviditātes rādītājs, finanšu līdzsvara rādītājs, darba samaksas rādītājs utml.) un
  • ilgtspējas (uzņēmumā ieviestas kvalitātes un vides vadības sistēmas utml.).

Paredzēts, ka jaunais publiskā iepirkuma regulējums noteiks prasību iekļaut būvdarbu iepirkumos minimālo kvalifikācijas klasi.

Šāda prasība būtu spēkā būvdarbu iepirkumiem, kam nepieciešami būvvalžu saskaņojuma dokumenti (t.i. būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte).

Apstiprinātā klasifikācija pilnā redakcijā pieejama šeit


  17.04.2016