fbpx

1. jūnijs – Renovācijas diena.

Būvniecības valsts kontroles biroja rīkotās būvniecības nedēļas ietvaros tiek organizētas 4 tematiskās dienas. Katra no […]

Būvniecības valsts kontroles biroja rīkotās būvniecības nedēļas ietvaros tiek organizētas 4 tematiskās dienas. Katra no dienām ir veltīta nozarei aktuālai tēmai.

Pasākuma ietvaros,  1. Jūnijā tiek rīkota Renovācijas diena. Šī tēma ir īpaši aktuāla kontekstā ar 2014. – 2020. gada ES fondu plānotajiem līdzekļiem māju renovācijai, kas paredz 176 miljonu līdzfinansējumu un tam atbilstošu būvniecības apjoma pieaugumu tuvākajās sezonās.

Pasākuma mērķis ir sapulcēt nozares pārstāvjus (būvniecības politikas ekspertus, renovācijas stratēģijas veidotājus, finanšu institūciju pārstāvjus un valsts kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā iesaistīto organizāciju pārstāvjus, pašvaldību institūciju pārstāvjus, ēku īpašniekus un apsaimniekotājus, un būvindustrijas organizācijas) kopīgai diskusijai par renovāciju Latvijā, nacionālās renovācijas stratēģijas īstenošanu, finansējumu, specifiku vēsturisko ēku renovācijā, kā arī renovācijas ietekme uz būvniecības nozari aktuālā ERAF līdzfinansējuma pieejamības periodā (līdz 2020. gadam) un pēc tā.

Pasākuma programmas ietvaros tiks apskatīti sekojoši aktuāli jautājumi:

Ēku energoefektīvas renovācijas finansēšanas iespējas un risinājumi, Aija Timofejeva, Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktore.

Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu finansēšana un realizēšana, Ingus Salmiņš, finanšu institūcijas ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs.

Renovācijas risinājumi: no idejas līdz kvalitatīvam rezultātam, Artis Dzirkalis, būveksperts, SIA “CMB” valdes priekšsēdētājs un vadošais inženieris u.c.

Paneļdiskusijās tiks apspriestas ēku renovācijas finansējuma modeļi, instrumenti un iespējas pēc 2020. gada, kā arī paredzēta sīkāka diskusija par aktuālajiem izaicinājumiem kultūrvēsturisko ēku renovācijā, būvniecības kvalitātē.

Pasākuma mērķauditorija: būvniecības industriju pārstāvji, ēku īpašnieki un  apsaimniekotāji, NVO u.c.

Pasākuma organizators: Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome.


  23.05.2016