Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV”, vienotais reģistrācijas numurs 40003776456, ar šo apliecina, ka informācija un dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar tiešsaistes kalkulatora aprēķinu veikšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.