Komanda

Juris Spīķis 

Valdes loceklis

+371 29 60 4089
juris@prodev.lv

Māris Stakens

Valdes priekšsēdētājs

+371 29 60 4089
maris@prodev.lv

Ritvars Abakuks 

Tāmētājs Inženieris

+371 27 78 7859 
ritvars.abakuks@prodev.lv

Gatis Krastiņš

Projektu vadītājs

+371 29 71 8482
gatis@prodev.lv

Jānis Zvīnis

Projektu vadītājs

+371 26 01 8677 
janis.zvinis@prodev.lv

Edgars Bogdanovs 

Projektu vadītājs 

+371 27 78 7862 
edgars@prodev.lv

Mārtiņš Korņējevs

Projektu vadītāja palīgs

+371 27 78 7701
martins@prodev.lv

Reinis Goldšmits

Projektu vadītāja palīgs

+371 22 03 5796
reinis@prodev.lv

Līga Cvetkova

Biroja administratore

+371 29 60 4089
liga@prodev.lv
Tatjana Vuškarniece

Galvenā grāmatvede

+371 25 65 2671
tatjana@prodev.lv
Ilze Devīte

Grāmatvede

+371 29 60 4089
ilze@prodev.lv
Anna Gailiša

Grāmatvede

+371 29 60 4089
anna@prodev.lv
Jeļena Sibikina

Grāmatvede

+371 29 60 4089
lena@prodev.lv
Monta Vītola

Juriste

+371 29 60 4089
monta@prodev.lv
Artis Zekunde

Pārdošanas projektu vadītājs

+371 26 52 6998
artis@prodev.lv
Ģirts Šāvējs

Attīstības vadītājs

+371 27 78 7809
girts@prodev.lv
Andrejs Kalniņš 

Būvdarbu vadītājs 

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Pāvels Rošiors

Būvdarbu vadītāja palīgs

+371 28 225014
pavels@prodev.lv
Tatjana Filatova

Tāmētāja

+371 20 32 5858
tanja@prodev.lv
Madars Kalniņš

Tāmētājs

+371 29 60 4089
madars@prodev.lv
Gunārs Gailišs

Elektroinženieris

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Valdis Kamoliņš

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Madara Ķipore

Arhitekta palīgs

+371 28 33 1686
madara@prodev.lv
Kaspars Veide

Arhitekta palīgs

+371 28 37 8892
kaspars@prodev.lv