Komanda

Juris Spīķis 

Valdes loceklis

+371 29 60 4089
juris@prodev.lv
Māris Stakens

Valdes priekšsēdētājs

+371 29 60 4089
maris@prodev.lv
Līga Cvetkova

Biroja administratore

+371 29 60 4089
liga@prodev.lv
Artis Zekunde

Pārdošanas projektu vadītājs

+371 29 60 4089
artis@prodev.lv
Ģirts Šāvējs

Attīstības vadītājs

+371 29 60 4089
girts@prodev.lv
Monta Vītola

Juriste

+371 29 60 4089
monta@prodev.lv
Tatjana Vuškarniece

Galvenā grāmatvede

+371 29 60 4089
tatjana@prodev.lv
Ilze Devīte

Grāmatvede

+371 29 60 4089
ilze@prodev.lv
Jeļena Sibikina

Grāmatvede

+371 29 60 4089
lena@prodev.lv
Anna Gailiša

Grāmatvede

+371 29 60 4089
anna@prodev.lv
Ritvars Abakuks 

Tāmētājs Inženieris

+371 29 60 4089
ritvars.abakuks@prodev.lv
Tatjana Filatova-Sebeļeva

Tāmētāja

+371 29 60 4089
tanja@prodev.lv
Mikus Laksbergs

Tāmētājs

+371 29 60 4089
mikus@prodev.lv
Andrejs Kalniņš 

Būvdarbu vadītājs 

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Valdis Kamoliņš

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Gunārs Gailišs

Elektroinženieris

+371 29 60 4089
prodev@prodev.lv
Jānis Zvīnis

Projektu vadītājs

+371 29 60 4089
janis.zvinis@prodev.lv
Mārtiņš Korņējevs

Projektu vadītājs

+371 29 60 4089
martins@prodev.lv
Reinis Goldšmits

Projektu vadītāja palīgs

+371 29 60 4089
reinis@prodev.lv
Pāvels Rošiors

Būvdarbu vadītāja palīgs

+371 29 60 4089
pavels@prodev.lv
Mārtiņš Spīķis

Būvdarbu vadītāja palīgs

+371 29 60 4089
martins.spikis@prodev.lv
Madara Ķipore

Arhitekta palīgs

+371 29 60 4089
madara@prodev.lv
Kaspars Veide

Arhitekta palīgs

+371 28 37 8892
kaspars@prodev.lv